Notulen najaarsvergadering 26 november 2022

Notulen voorjaarsvergadering 17 juni 2023 KVC