Café Biljart Overkamp

Op 16 mei jl. heeft u middels deze bijlage kennis genomen van het besluit dat de naam van 

driebanden groot 2e klasse gewijzigd is in driebanden groot hoofdklasse per 2019/2020.

 Omdat gebleken is dat deze naam wat ongelukkig gekozen is voor deze spelsoort,

deze bestaat immers al elders binnen de KNBB, heeft het bestuur per heden 

besloten de naam van deze klasse aan te passen naar driebanden groot overgangsklasse.

 Wellicht ten overvloede:

 Wij verzoeken u allen vriendelijk om deze aanpassingen ook in uw publicaties door te voeren.

 

 Met sportieve groet,

 Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 Ad Klijn

Afdeling Wedstrijdzaken Carambole

T 030-6008403

a.klijn@knbb.nl 

www.knbb.nl - www.biljart.tv