Café Biljart Overkamp

Geachte secretarissen en penningmeesters,

 

 

Op 29 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over eventueel in

beperkte vormvoortzettenvan de competitie en PK's op districtsniveau. 

 

Gezien de onduidelijke vooruitzichten m.b.t. de versoepelingen van de

corona maatregelendelen wij u mede dat we hebben besloten de

wedstrijden in de competitie enpersoonlijke kampioenschappen voor

dit seizoen ook op districtsniveau niet meer te spelen. 

 

Tevens hebben wij u op 5 februari jl. geïnformeerd  over ons besluit de
reeds betaalde contributie voor dit seizoen gedeeltelijk terug te betalen.
 
De hoogte van het terug te betalen bedrag konden wij toen nog niet bepalen.
Inmiddels is er duidelijkheid over onze financiële positie aan het eind van het boekjaar.
 
Hierbij is het uitgangspunt "budgetneutraal", dus geen winst en ook geen verlies.
 
Wij kunnen voor het huidige seizoen daardoor 50% van de contributie compenseren.
Dit is voor elk betalend lid € 6,25.
 
Het hieruit voortvloeiende bedrag per vereniging zullen we binnenkort overmaken.
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Blijf gezond en mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,


Henny Vaanhold

Secretaris/Penningmeester KNBB Vereniging Carambole District Berkel & Slinge

 

 
Bijlagen
 
 
  
 
Bijlagen