Café Biljart Overkamp

Een beetje vertraging, maar het concept van het competitieprogramma is klaar !
Dit wil echter niet zeggen, dat er geen kleine wijzigingen meer kunnen worden aangebracht.
Een paar voorbeelden en tips:
Er zijn diverse wedstrijden verplaatst naar een andere speeldatum of speelavond i.v.m.

een oneven aantal opgegeven teams per klasse.
Hierdoor zijn er een aantal teams, welke een paar meer uit- of thuiswedstrijden hebben.
Mochten er problemen zijn met zo’n speelavond verzoeken we U deze zelf in overleg

met de tegenstander te verplaatsen.
Uitgestelde wedstrijden van de 1e helft gaarne voor 21 december 2019 inhalen (herziening).
De ronde-nummers van de A-klasse verschillen met die van de B- en C-klassen !
Wijzigingen doorgeven per telefoon (0573-451694) of beter per email (stegeman1234@hetnet.nl).
Na dit alles gaat de inbreng van alle wedstrijden in Biljartpoint aan de beurt komen (een hele klus).
Uw competitieleider doet zijn uiterste best dit op zo kort mogelijke termijn te verwezenlijken.
Tot slot wensen wij U allen een sportief en succesvol seizoen !

 

Met vriendelijke groeten,

 

Bennie

 

 

Competitie 2019-2020.

Voor eventuele vragen kunt U kontakt opnemen met Bennie Stegeman.

Telefoon: 0573-451694 (het best bereikbaar tussen 9.00-12.00 en 18.00-22.00 uur).

Email:  stegeman1234@hetnet.nl    (s.v.p. niet mobiel bellen)

Biljartpoint moet uiterlijk 48 uur na de speeldatum worden ingevuld !

Extra rechten voor Biljartpoint zijn toegekend aan team- en wedstrijdleiders.

Voor alle duidelijkheid:  winstpartij 2 punten  /  gelijkspel 1 punt / geen extra punt !

Wedstrijdleiders !  Houdt U goed de nieuwe spelers bij, welke na vier partijen moeten worden herzien.

U mag (moet) ze eventueel tussentijds aanpassen (Biljartpoint geeft hierover ook voor nieuwe spelers direct informatie).

Uitgestelde of eventueel verplaatste wedstrijden worden direct in Biljartpoint aangepast, 

nadat U hiervan tijdig bericht hebt gedaan, met opgave van de nieuwe speeldatum en klasse !