Café Biljart Overkamp

KNBB PK NATIONAAL - OPENING INSCHRIJFTERMIJN 2020/2021

5-mei 2020

 

 

Nationaal inschrijven PK wedstrijden seizoen 2020/2021  

 Beste leden, inschrijfgerechtigden,

Op de eerste plaats hopen we dat u en uw familie en bekenden zoveel als mogelijk buiten schot zijn gebleven van het Corona virus,

immers gezondheid is te allen tijden prioriteit één!

Ondanks de heel vreemde en onzekere tijd waarin we momenteel leven willen onze vrijetijdsbesteding, sport maar vooral het bestaansrecht

van ons gezamenlijke sociaal gebeuren proberen te beschermen en zo goed als mogelijk te continueren.

Daarom willen we er voorlopig van uit gaan dat na verdergaande versoepelingen seizoen 2020/2021 in elk geval “gewoon” door kan gaan.

Te zijner tijd zal blijken of er aanpassingen noodzakelijk zijn.

Wij willen u hierbij dan ook melden dat de inschrijftermijn is geopend met de kanttekening dat de inschrijfgelden alleen zullen worden

geïncasseerd als blijkt dat de evenementen geen gevaar meer opleveren voor onze gezondheid en door kunnen gaan.

Hierbij willen we in eerste instantie vasthouden aan de reguliere regelgeving maar uiteraard zal waar mogelijk soepel worden

omgegaan met eventuele afwijkingen als gevolg van besluiten van de overheid.

Inschrijfperiode geopend tot 15 juni                                                                                    

Alle inschrijfgerechtigden zijn in één of meerdere kampioenschappen op nationaal niveau kunnen zich inschrijven tot en met 15 juni 2020.

Reglement PK Carambole landelijke inschrijvingen   (lees dit aub)

Gelieve uw aanmeldingen te doen via een kort bericht naar a.klijn@knbb.nl

Onder vermelding van:

Aanmelding van … / …  (bondsnummer / naam) voor … / …  (spelsoort / klasse)

LET OP:
Wenst u zich in te schrijven voor wedstrijden op districts- of gewestelijk niveau dan dient u zich te melden

bij de wedstrijdleider PK van uw district, klik dan hier.

We vertrouwen erop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

Ad Klijn