Café Biljart Overkamp

Inschrijven PK wedstrijden seizoen 2020/2021  

 

Beste leden,

Op de eerste plaats hopen we dat u en uw familie en bekenden zoveel als mogelijk buiten

schot zijn gebleven van het Corona virus, immers gezondheid is te allen tijden prioriteit één!

Ondanks de heel vreemde en onzekere tijd waarin we momenteel leven willen onze vrijetijdsbesteding,

sport maar vooral het bestaansrecht van ons gezamenlijke sociaal gebeuren proberen te beschermen

en zo goed als mogelijk te continueren.

Daarom willen we er voorlopig van uit gaan dat na verdergaande versoepelingen seizoen 2020/2021

in elk geval “gewoon” door kan gaan.Te zijner tijd zal blijken of er aanpassingen noodzakelijk zijn.

Wij willen u hierbij dan ook melden dat de inschrijftermijn is geopend met de kanttekening dat

de inschrijfgelden alleen zullen worden geïncasseerd als blijkt dat de evenementen geen gevaar

meer opleveren voor onze gezondheid en door kunnen gaan.

Hierbij willen we in eerste instantie vasthouden aan de reguliere regelgeving maar uiteraard zal waar

mogelijk soepel worden omgegaan met eventuele afwijkingen als gevolg van besluiten van de overheid.

Zie voor datum inschrijvingen PK rooster: 

https://www.berkelenslinge.nl/pk/concept-pk-roosters-2020-2021

 

Inschrijfformulier staat op de site:

https://www.berkelenslinge.nl/pk/opgave-pk-2020-2021

 

Alle inschrijvingen voor de hoofd en overgang’s klasse dienen voor 1 september bij mij binnen te zijn ! 

 

 

Met vriendelijke groet

 

Johan Jansink

Veemarkt 11

7121 AH  Aalten

Tel: 06-40263789

E-mail: j.jansink2016@gmail.com