Café Biljart Overkamp

Financieel seizoen 2020-2021
Geachte leden
Er komen vragen van verenigingen bij ons binnen m.b.t.compensatie van de contributie voor dit seizoen.
Op dit moment kunnen wij u hierover het volgende mededelen:
Contributie KNBB
De KNBB zal de contributie dit seizoen niet compenseren.
Wel heeft de KNBB de voorgenomen verhoging van € 2,- voor dit seizoen

niet doorgevoerd en zal deze ook voor het volgende seizoen 2021-2022 niet doorvoeren.
Dus een besparing van in totaal € 4,- per lid. (zie ook de nieuwsbrief van januari 2021 op onze website).


Contributie District
Wij hebben besloten de reeds betaalde contributie van dit seizoen voor een deel terug te betalen.
Door een aantal onzekerheden, hebben we echter nog geen compleet beeld van de financiëlesituatie

aan het eind van het lopende boekjaar.
Wij verwachten medio maart de hoogte van het terug te betalen bedrag te kunnen bepalen.
T.z.t. zullen wij u hierover verder informeren.


PS.
In deze moeilijke tijden voor het bedrijfsleven hebben wij tevens besloten dit seizoen

volledig af te zien van de jaarlijkse bijdrage van al onze sponsoren en adverteerders.
Op deze wijze wilden wij hun "een hart onder de riem steken" en laten blijken dat we met hun meeleven.
Deze geste betekent voor het lopende boekjaar wel een inkomstenderving van € 3300,-.
Al met al verwachten wij echter, met inachtneming van bovengenoemde,

ook dit boekjaarzwarte cijfers te kunnen schrijven.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur district Berkel & Slinge,
Henny Vaanhold
Secretaris/Penningmeester KNBB Vereniging Carambole District Berkel & Slinge
J.A. Middelhuisstraat 49 7482 EL HAAKSBERGEN Telefoon 06-50618476