Café Biljart Overkamp

Algemene Ledenvergadering 5 juli 2021

 
 
 
 
 Geachte leden,
Hierbij delen wij u mede dat de algemene ledenvergadering van 5 juli a.s. niet doorgaat.
De vergadering is verplaatst naar begin december 2021, over de exacte datum zullen wij u  
in september informeren.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet,

Henny Vaanhold

Secretaris/Penningmeester KNBB Vereniging Carambole District Berkel & Slinge