Café Biljart Overkamp

Aan voorzitters, secretarissen, penningmeesters en wedstrijdleiders van de verenigingen,
Zoals bekend zijn, door de corona crisis, de competitie en persoonlijke kampioenschappen seizoen 2019-2020 afgelast.
We moeten het seizoen helaas als verloren beschouwen, een zeer teleurstellende gedachte voor alle betrokkenen.
We hopen dat we in september weer kunnen starten met het volgende biljartseizoen maar dat is nog geen uitgemaakte zaak.

 

Er is nog steeds geen licht aan het eind van de tunnel.
Ook maken we ons ook enigszins zorgen over de instandhouding van ons ledenbestand en natuurlijk onze lokaalhouders

 

die het op dit moment heel moeilijk hebben.
En of dat nog niet genoeg is werden we onlangs keihard getroffen door het geheel onverwachte overlijden van

 

onze voorzitter en competitieleider Bennie Stegeman.

 

Een enorm verlies voor ons district. We hebben een herinnering aan Bennie op onze website gepubliceerd.
Ondanks alle teleurstelling hebben we als bestuur de draad weer opgepakt en o.a.onderstaande besluiten genomen:
- Herverdeling bestuursfuncties:
Tot aan de algemene ledenvergadering fungeert Johan Jansink als voorzitter-ad interim.
Het bestuur zal Johan in de algemene ledenvergadering voordragen voor benoeming in de functie van voorzitter.
De vacature districtscompetitieleider is inmiddels ingevuld in de persoon van Fred Kousbroek.
Het bestuur stelt voor Fred in de algemene ledenvergadering officieel te benoemen.
Bennie had ook de ledenadministratie onder zijn hoede. Deze werkzaamheden worden aan het secretariaat toegevoegd.
Volgens artikel 12 lid 2 van de statuten kunnen door verenigingen tegenkandidaten worden gesteld.
(De statuten staan op onze website onder "Reglementen")
- We gaan uit van een normale start van het competitieseizoen 2020-2021 in de eerste week van september:
De wedstrijdleiders ontvangen eind mei een mail met verzoek om teamopgave.
Indien op 1 juli a.s. de start van de competitie nog niet duidelijk is zullen we, om ruimte te creëren in de wedstrijdkalender,
de klassen indelen op maximaal 24 wedstrijden.
Voor eventuele vragen kunt u zich (graag per mail) wenden aan:
Johan Jansink: j.jansink2016@gmail.com voor Algemene zaken en Persoonlijke kampioenschappen
Henny Vaanhold: hvaanhold@gmail.com voor Secretariaat, Financieel en Ledenadministratie
Marco Ubbink: marco.ubbink@gmail.com voor Arbitrage
Fred Kousbroek: kousb021@planet.nl voor Competitiezaken
Tot slot, u ontvangt binnenkort (medio mei) de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van het district.
Deze staat gepland op 6 juli a.s. Of de vergadering doorgaat valt nog te bezien. We zullen u hierover tijdig informeren.
In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

 


Namens het bestuur KNBB Berkel & Slinge

 

Henny Vaanhold
Secretaris/Penningmeester

 

KNBB Vereniging Carambole District Berkel & Slinge
J.A. Middelhuisstraat 49

 

7482 EL HAAKSBERGEN

 

Telefoon 06-50618476