Café Biljart Overkamp

Notulen algemene voorjaars-vergadering 2 juni 2014

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 8 juni 2015

Notulen algemene najaars-ledenvergadering 30 november 2015

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 6 juni 2016

Notulen algemene najaars-ledenvergadering 28 november 2016

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 12 juni 2017

Notulen algemene najaars-vergadering 27 november 2017

Uitnodiging algemene-ledenvergadering 4 juni 2018

Agenda algemene-ledenvergadering 4 juni 2018

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 4 juni 2018

Uitnodiging algemene najaars-vergadering 26 november 2018

Agenda algemene najaars-vergadering 26 november 2018

Notulen algemene najaars-vergadering 26 november 2018

Uitnodiging algemene najaars-vergadering 17 juni 2019

Agenda algemene voorjaars-ledenvergadering 17 juni 2019

Notulen algemene voorjaars-vergadering 17 juni 2019

Agenda algemene najaars-ledenvergadering 02 december 2019

Uitnodiging algemene najaars-vergadering 02 december 2019

Notulen algemene najaars-vergadering 2 december 2019

Uitnodiging algemene leden vergadering 06 juli 2020

Agenda algemene ledenvergadering 6 juli 2020

Bestuurs verkiezing

Uitnodiging algemene leden vergadering 06 juli 2020

Notulen algemene vergadering 6 juli 2020