Café Biljart Overkamp

Beste districts- en gewestelijke bestuurders,

 

Na twee jaar zonder kunnen we dit jaar de Simonis Biljartlakens Landsfinale weer organiseren zoals

we dat al tientallen jaren gewend waren*. En dat uiteraard in de in 2019 geïntroduceerde nieuwe opzet.

Omdat de districten nog druk doende zijn met het afronden van de competities en daar meer tijd voor

nodig hebben zijn de gewestelijke finales opgeschoven en wordt de tijd tussen de Gewestelijke finales

en de Simonis Biljartlakens Landsfinale vrij kort. Op zich voor de organisatie geen probleem maar dat

betekent wel dat we met zijn allen de deelnemers tijdig moeten informeren.

Onderstaand vindt u de exacte data voor de verschillende klassen en wij verzoeken de districten om

naast de informatie over de gewestelijke finales aan de af te vaardigen teams ook alvast de informatie

met betrekking tot de Simonis Biljartlakens Landsfinale te delen zodat teams tijdig weten wanneer ze

eventueel moeten spelen ná de gewestelijke finale zodat ze met hun planning van vakantie

of werk hier rekening mee kunnen houden.

Door de Simonis Biljartlakens Landsfinale over een langere periode te spelen is er ruimte

in het speelschema ontstaan om welke reden besloten is om van de Damesbeker het sluitstuk

van het evenement te maken met 16 teams! Elk gewest mag dus 4 teams afvaardigen.

 

Speeldagen 

Donderdag 30 juni:  PK Dagbiljart Libre, Driebanden, Bandstoten 
Vrijdag 1 juli:  C3 
Zaterdag 2 juli: A, B1, C1 
Zondag 3 juli: C4 
Dinsdag 5 juli: Dagcompetitie Driebanden 
Donderdag 7 juli: Dagcompetitie Libre
Vrijdag 8 juli: C2 
Zaterdag 9 juli: B2 
Zondag 10 juli: Damesbeker
Maandag 11 juli:  Vrijwilligerstoernooi

 

Ruud Hudepohl zal in de loop van april (na zijn vakantie) contact met u opnemen om de

verdere details en planning met u af te stemmen. Voor vragen over de Landsfinale

kunt u deze het beste stellen via r.hudepohl@knbb.nl

 

*tenzij er alsnog door de overheid beperkende maatregelen worden ingesteld

 

 

Met sportieve groet,

 

Willem La Riviere

directeur

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 

Wilt u het laatst gepubliceerde nieuws m.b.t. het KNBB Corona beleid lezen KLIK DAN HIER

                  

Samen zijn we Goud!

 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken

en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.