Café Biljart Overkamp

Geachte leden,


Oproep voor nieuwe arbiters!

Wij zijn van plan bij voldoende deelname (min. 6 personen) medio september/oktober een cursus arbiter 1 te starten.

Daarna eventueel in het voorjaar een cursus arbiter 2.

Een cursus arbiter 1 bestaat uit 6 lessen en een examen, maakt men deze cursus af, dan is dit geheel kostenloos.

De locatie is afhankelijk van de opgaves.

 Zijn er bij jullie in de vereniging misschien mensen geInteresseerd om aan deze cursus deel te nemen.

 Opgaves graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 15 augustus 2019 mailen naar onderstaand adres.

 Arbiterscoördinator

Marco Ubbink

Molenkamp 6

7121 WE Aalten

Tel: 0543-474166 mobiel: 06-20677773

Email: marco.ubbink@gmail.com