Café Biljart Overkamp

Notulen algemene voorjaars-vergadering 2 juni 2014

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 8 juni 2015

Notulen algemene najaars-ledenvergadering 30 november 2015

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 6 juni 2016

Notulen algemene najaars-ledenvergadering 28 november 2016

Notulen algemene voorjaars-ledenvergadering 12 juni 2017

Notulen algemene najaars-vergadering 27 november 2017